1.) A Magyar állam 50%-ban tulajdonosa költségosztónak, hiszen annak költségét 50%-ban
kifizette. A költségosztó megőrzéséért, épségéért, záró pecsétje, valamint a fűtőtestek záró
pecsétjeinek épségéért, fűtési átalányköltség visszamenőleges kiszámlázási eshetőségének terhe
mellett a lakástulajdonos felel. Az esetleges sérülésről az illetékest kellő időben értesíteni ajánlott.
A költségosztó árammal működik, nem vízvédett, a fűtőtest lemosásakor, párásító víz fűtőtestre
tevésekor, esőben nyitva felejtett ablak esetén vigyázzanak, mert a bekövetkezhető költségosztó
meghibásodásáért a lakás tulajdonosa helyt állni köteles.

2.) A fűtésszezon kezdetekor 0 állással indultak a fűtőtesten lévő (mobiltelefonos) költségosztó
készülékek. Távleolvasása egy fűtésszezonban (évente) 2 alkalommal történik. December 31.-ei
állással és a fűtésszezon végi állással.

3.) 2012 október, november, december havi hő fogyasztás számolása a költségosztók
távleolvasott értékei alapján történt.

4.) Az elszámolás alapja a Lakásfenntartó Szövetkezet közgyűlési határozata. Ennek értelmében
minden fogyasztó a lakás alapterülete alapján 40% fűtésdíjat alapként megfizetni köteles, abban
az esetben is, ha a fűtőtestet teljesen elzárta.

5.) 60% fogyasztott hőmennyiség kerül fogyasztásarányosan szétosztásra.
– A lépcsőházi fűtőtestek hő fogyasztása amennyiben van, a lakások elfogyasztott
hőmennyiségéhez adódik. A szárítóhelységek hő fogyasztása amennyiben azokat használják a
lakások elfogyasztott hőmennyiségéhez adódik. Kérjük, fontolják meg érdemes-e a
lépcsőházat fűteni, figyeljenek a fűtőtest nyitogatókra.
– Szellőztetéskor a lakásba áramló hideg levegő az akár 20 fokos (hidegnek érzett) fűtőtestnél
még hűvösebb, a költségosztó számol. Mivel mindenkinél egyformán működik, ez a
költségosztásban nem játszik szerepet, kivéve, aki bukón nyitva hagyja az ablakot.
– A földszinti helységek (üzletek) hő fogyasztása hőmennyiségmérővel külön mért, azt a
földszinti helységek tulajdonosai (bérlői) elszámolás alapján külön megfizetik, ezért nem
adódik a lakások fogyasztásához.

6.) A FŐTÁV október, november hónapban más elv szerint előleget számlázott, decemberre
pedig egy fogyasztás arányos korrekciós hő fogyasztási értékkel számlázott. Ezért a háromhavi
elszámolásban szereplő, lakásra jutó fűtési hőmennyiséget összehasonlítani csak a három hónap
összeadott hő fogyasztás értékével lehet.

7.) Jogviszonyban a Calorsys Kft., mint költségosztó leolvasó, felosztási arányt számító
vállalkozás az Óbuda 25. sz. Lakásfenntartó Szövetkezettel van. Az Óbuda 25.sz. Lakásfenntartó
van közvetlenül jogviszonyban a FŐTÁV-val. A FŐTÁV az eddigi elszámolási rendszer
szerződését véglegesen felbontotta a Lakás fenntartó Szövetkezettel, 2013-tól már csak jelentős
díjazás ellenében állít ki elszámoló számlát, amennyiben a közösség hajlandó annak költségét
megfizetni. A Szövetkezet vezetősége úgy nyilatkozott, hogy a lakástulajdonosok a költségosztásra
csupán 1.-Ft/m2 összeget szavaztak meg, tehát erre a célra nincs pénzkerete. Átmeneti
megoldásként így a decemberi FŐTÁV számlán történt meg a fogyasztásarányos elszámolás. A
továbbiakban az esetleges havi leolvasásra történő átállásig fogyasztásarányos lesz a számlázott
fűtési hőmennyiség előlege.

8.)A FŐTÁV minden esetben a teljes épület fő hőmennyiségmérőjén lévő épületmelegítési hő
fogyasztást veszi alapul és épületszinten pontosan azt számlázza. A számlán lévő szorzó
megmutatja a teljes épület hő fogyasztásából mennyit fogyasztott az adott hő felhasználó.

9.) A hátrányosabb fekvésű lakások hő díjának egy részét a többi lakás tulajdonosa fizeti meg,
egy törvényrendelet értelmében, előírt mértékig csökkentve a kompenzált lakások fizetési terhét.
(kompenzálás: 104/2011.(VI.29.) Korm. rendelet). Amennyiben a lakástulajdonosok úgy döntenek
jogukban áll a hátrányos fekvésű lakásoktól több fűtési költséget is átvállalni.

10.) Az elszámoláson külön megjelenik a kompenzáció mértéke. Pld. 1 esetén nincs kompenzálás,
0,8 esetén 20%-ot a többi lakás tulajdonosa fizet a kompenzált lakás tulajdonosa helyett.